• സെക്ഷ്വൽ കന്നിബലിസം..

forum piattafrme trading operazioni binarie      എന്നെത്തെയും പോലെ പ്രശാന്തസുന്ദരം തന്നെയായിരുന്നു അവന് ആ ദിവസവും . ഭക്ഷണം  തേടിയുളള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അവൻ അവളെ കണ്ടു മുട്ടി . നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുരക്തരായ അവർ സമയം കളയാതെ സംഗമിക്കുന്നു . വിചിത്രമെന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ, അവൾ അതിനു ശേഷം  അവനെ കൊന്നു തിന്നുന്നു….!!

dr dieter schulz binäre optionen അമ്പരക്കാൻ വരട്ടെ , പഴയ ഇംഗ്ലീഷ്  ക്രൈ ത്രില്ലറിനെ വെല്ലുന്ന ഈ സംഭവം മനുഷ്യർക്കിടയിലല്ല ; എന്നാൽ ഇവ പ്രകൃതിയിൽ ചില ജീവി വർഗ്ഗങ്ങളിൽ സർവ്വ സാധാരണമാണ്. ‘സെക്ഷ്വൽ  കന്നിബലിസം’ ( Sexual Cannibalism ) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സ്വഭാവത്തെ ജന്മസിദ്ധമായ പരിണാമ മെക്കാനിസമായി പറയാം.കൂടുതലായും ‘അരക്കനോയിഡ് ‘ ഫൈലത്തിലാണ് ഇതൂ കാണപ്പെടുന്നത്. ‘ആഫ്രിക്കൻ വിഡോ സ്പൈഡറു’കൾ ഇതില്‍  കുപ്രസിദ്ധരാണ്. സംഭോഗ ശേഷം പെൺ ചിലന്തി ആൺ ചിലന്തിയെ കൊന്ന് തിന്നുന്നതിനാലാണ് അവയ്ക്ക് ആ പേര് തന്നെ ലഭിച്ചത്.

http://killjoytattoo.com/?kremeni=welt-am-sonntag-er-sucht-sie&eb7=0f സെക്ഷ്വൽ  കന്നിബലിസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാം.’ സെക്ഷ്വൽ  സെലക്ഷനും’ ‘നാച്വറല്‍  സെലക്ഷനും’ ഒരുപോലെ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ‘പ്രതിഭാസം’ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൻറെ മറ്റൊരു തെളിവ് കൂടിയാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ഇതിൻറെ പരിണാമ ദിശയില്‍  ഭിന്നാഭിഭ്രായങ്ങളുണ്ട്. വർഷങ്ങൾ  നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സംവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പ്രധാനമായും നാല് ‘ഹൈപോതിസിസുകൾ’ മുന്നോട്ട്  വെക്കുന്നുമുണ്ട്. അവയെ വളരെ ചുരുക്കത്തില്‍  അവതരിപ്പിക്കാം.

bin re optionen anbieter katlin joy violette merian kennel lama dari biasanya. Tunggu saja sampai masuk tampilan SAMSUNG Galaxy Selamat…